Tyler Lursen (Osseo) defeated Tyreese Jackson (Spring Lake Park)
Tyler Lursen
Osseo
7
Tyreese Jackson
Spring Lake Park
1
 
O O
Period 1
Takedown (2:00) 
20
Choice 1
 Defer
Bottom 
00
Period 2
Escape (2:00) 
 Stalling (2:00)
Takedown (2:00) 
 Escape (2:00)
Takedown (2:00) 
51