Jon Whitney (Madelia/Truman/Martin Luther) defeated Unknown (Martin County West)
Unknown
Martin County West
0
Jon Whitney
Madelia/Truman/Martin Luther
0