Jacob Borman (Apple Valley Jv) defeated Seamus Bartholmew (Bloomington Kennedy)
Seamus Bartholmew
Bloomington Kennedy
1
Jacob Borman
Apple Valley Jv
13
 
Period 1
 Takedown
Escape 
12
Choice 1
 Bottom
00
Period 2
 Escape
 Takedown
 3 Nearfall
06
Choice 2
Neutral 
00
Period 3
 Takedown
 3 Nearfall
05