Howard Smith (Apple Valley) defeated Nasir Ali (Eagan)
Howard Smith
Apple Valley
7
Nasir Ali
Eagan
1
 
O O O
Period 1
Takedown (2:00) 
 Escape (2:00)
Takedown (2:00) 
 Caution (2:00)
41
Choice 1
Defer 
 Bottom
00
Period 2
 Caution (2:00)
 Caution (2:00)
Penalty 1 (2:00) 
10
Choice 2
Neutral 
00
Period 3
Takedown (2:00) 
Caution (2:00) 
20