Carston Dammann (Lake City) defeated Matthew Lexvold (Goodhue)
Carston Dammann
Lake City
7
Matthew Lexvold
Goodhue
0
 
O O O
Period 1
Takedown (2:00) 
20
Choice 1
 Defer
Neutral 
00
Period 2
Takedown (2:00) 
3 Nearfall (2:00) 
50