Eduin Espinoza (Minneapolis Southwest) defeated Vinz Karl (Sibley East)
Eduin Espinoza
Minneapolis Southwest
0
Vinz Karl
Sibley East
0