Chris Ennen (Fargo Davies) defeated Unknown (Fertile-Beltrami)
Unknown
Fertile-Beltrami
0
Chris Ennen
Fargo Davies
0
 
O