Thomas Ramboldt (Goodhue) defeated Zach Shepherd (Wabasha Kellogg)
Thomas Ramboldt
Goodhue
6
Zach Shepherd
Wabasha Kellogg
4
 
O O O
Choice 1
 Bottom
00
Period 2
 Reversal (0:58)
Reversal (0:08) 
22
Choice 2
Bottom 
00
Period 3
Escape (0:59) 
 Takedown (0:28)
Escape (0:26) 
Takedown (0:06) 
42