Jon Whitney (Madelia/Truman/Martin Luther) defeated Unknown (Redwood Valley)
Unknown
Redwood Valley
0
Jon Whitney
Madelia/Truman/Martin Luther
0