Badhasa Wako (Osseo) defeated Tony Mazz (Park Center)
Badhasa Wako
Osseo
18
Tony Mazz
Park Center
7
 
O O O
Period 1
 Takedown (2:00)
Escape (2:00) 
Takedown (2:00) 
 Reversal (2:00)
34
Choice 1
Bottom 
00
Period 2
Escape (2:00) 
Takedown (2:00) 
 Escape (2:00)
Takedown (2:00) 
3 Nearfall (2:00) 
81
Choice 2
 Bottom
00
Period 3
 Escape (2:00)
Takedown (2:00) 
3 Nearfall (2:00) 
 Escape (2:00)
Takedown (2:00) 
72