Joey Curtis (Milaca) defeated Will Funk (Sauk Centre/Melrose)
Will Funk
Sauk Centre/Melrose
2
Joey Curtis
Milaca
9
 
Period 1
 Takedown
Escape 
 Takedown
 3 Nearfall
17
Choice 1
 Defer
Bottom 
00
Period 2
Escape 
 Takedown
12