Giovanni Alvarado (St. James) defeated Jacob Deling (Waseca)
Jacob Deling
Waseca
2
Giovanni Alvarado
St. James
6
 
O
Period 1
 Takedown (2:00)
Escape (2:00) 
 Takedown (2:00)
Escape (2:00) 
 Takedown (2:00)
26