Richard Soto (St. James) defeated Tristan Hoy (Waseca)
Tristan Hoy
Waseca
4
Richard Soto
St. James
11
 
O O O
Period 1
Takedown (2:00) 
 Escape (2:00)
Stalling (2:00) 
 Takedown (2:00)
23
Choice 1
Defer 
 Bottom
00
Period 2
 Escape (2:00)
 Takedown (2:00)
03
Choice 2
Neutral 
00
Period 3
 Takedown (2:00)
Escape (2:00) 
 Takedown (2:00)
Escape (2:00) 
Stalling (2:00) 
 Penalty 1 (2:00)
25