Ruben Bermudez (St. James) defeated Jackson Killian (Waseca)
Jackson Killian
Waseca
0
Ruben Bermudez
St. James
2
 
O
Period 1
 Takedown (2:00)
02