James Jacobs (Osseo) defeated Ollie Perez (Spring Lake Park)
James Jacobs
Osseo
9
Ollie Perez
Spring Lake Park
8
 
O O O
Period 1
Takedown (2:00) 
 Reversal (2:00)
22
Choice 1
 Defer
Bottom 
00
Period 2
Penalty 1 (2:00) 
Escape (2:00) 
 Takedown (2:00)
Escape (2:00) 
32
Choice 2
 Neutral
00
Period 3
 Takedown (2:00)
 2 Nearfall (2:00)
Penalty 1 (2:00) 
Escape (2:00) 
Takedown (2:00) 
44