Devon Felton (Austin) defeated Frankie Villeneuve (Rochester Century)
Devon Felton
Austin
0
Frankie Villeneuve
Rochester Century
0